You are here: Home Specimens Search
FOC
Yunnan: Gongshan Zizhi Xian: Dulongjiang Xiang. In the vicinity of Buyangjiulaka, ca. 4 km W of Dizhengdang on the W side of the Dulong Jiang. None. 28°4'33"N, 98°17'17"E;  m.
Dulong Jiang Investigation Team
6043 18 April 1991
 
[center]
 

Powered by Plone, the Open Source Content Management System