You are here: Home Specimens
Gentiana wilsonii C. Marquand
Determined by: T. N. Ho, Jun 2009
FOC
Sichuan: Xiaojin Xian. SE of the city of Xiaojin at Jiajin Shan pass. Alpine meadow and scree slopes. 30°51'43"N, 102°41'6"E; 4125 m.
Meadow on slope. Corolla blue.
David E. Boufford, Kazumi FUJIKAWA, Susan L. Kelley, Richard H. Ree, Bo XU, Da-Cai ZHANG, Jian-Wen ZHANG, Ti-Cao ZHANG, Wei-Dong ZHU
38482 28 July 2007
 
[center]
 

Powered by Plone, the Open Source Content Management System