You are here: Home Specimens
Corydalis dajingensis C. Y. Wu & Z. Y. Shu
Determined by: Magnus Lidén, February 2012
Sichuan: Xiaojin Xian. SE of the city of Xiaojin at Jiajin Shan pass. Alpine meadow and scree slopes. 30°51'43"N, 102°41'6"E; 4125 m.
Scree slope. Flowers reddish purple or purple.
David E. Boufford, Kazumi FUJIKAWA, Susan L. Kelley, Richard H. Ree, Bo XU, Da-Cai ZHANG, Jian-Wen ZHANG, Ti-Cao ZHANG, Wei-Dong ZHU
38495 28 July 2007
 
[center]
 

Powered by Plone, the Open Source Content Management System